Villkor för biljettköp

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är Kunden därför bunden av sitt köp. 

Förlorad biljett ersätts inte.
Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Wendt Sweden AB.  

Återförsäljning (eller misstanke om försök till återförsäljning) till ett högre pris än vad som anges på biljetten medger grund för att beslagta eller makulera biljetter. Wendt Sweden AB kan besluta att inte heller för bokningen/biljettköpet erlagt biljettpris skall återbetalas.
Köp som strider mot uppsatta villkor
Wendt Sweden AB förbehåller sig rätten att makulera bokningar eller köp som görs av Kunden, om Kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för biljettköpet. Detta gäller bland annat om Kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om Kunden säljer vidare köpta biljetter till ett högre pris än vad som angetts vara biljettens ordinarie pris. Vid makulering av sådant skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift och inte heller eventuella leverans- eller distributionsavgifter. Wendt Sweden AB kan besluta att inte heller för bokningen/ biljettköpet erlagt biljettpris skall återbetalas.
Inställt evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt. I händelse av inställt evenemang bör Kunden omedelbart kontakta ansvarig. I vissa fall återlöser Wendt Sweden AB på uppdrag av arrangören biljetter vid inställt evenemang.
Återbetalning – bankbetalda ej uthämtade/makulerade biljetter
Om Kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid eller biljettlikvid  skall Kunden senast tre (1) månad från dagen för evenemanget /den dag evenemanget skulle ha hållits meddela Wendt Sweden AB sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har Kunden inte rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i fall då biljetten makulerats och Kunden har haft rätt till återbetalning